श्री गणेश अष्टोत्तरशत नामावलि | Shri Gnaesha 108 Name |


गणेश अष्टोत्तरशत नामावलि 

          
श्री गणेश अष्टोत्तरशत नामावलि | Shri Gnaesha 108 Name |
गणेश अष्टोत्तर नामावलि 

ॐ अकल्मषाय नमः | 
ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः | 
ॐ अग्रण्ये नमः | 
ॐ अजाय नमः | 
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः | 
ॐ अध्यक्षाय नमः | 
ॐ अनेकाचिताय नमः | 
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः | 
ॐ अव्ययाय नमः | 
ॐ अव्ययाय नमः | 
ॐ आश्रिताय नमः | 
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः | 
ॐ इक्षुचापधृते नमः | 
ॐ उत्पलकराय नमः | 
ॐ एकदंताय नमः | 
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः | 
ॐ कान्ताय | 
ॐ कामिने नमः | 
ॐ कालाय नमः | 
ॐ कुलाद्रिभित्रे नमः | 
ॐ कृतिने नमः | 
ॐ कैवल्यशुखदाय नमः | 
ॐ गजाननाय नमः | 
ॐ गणेश्वराय नमः | 
ॐ गतिने नमः | 
ॐ गुणातीताय नमः | 
ॐ गौरीपुत्राय नमः | 
ॐ ग्रहपतये नमः | 
ॐ चक्रिणे नमः | 
ॐ चण्डाय नमः | 
ॐ चतुराय नमः | 
ॐ चतुर्बाहवे नमः | 
ॐ चतुर्मूर्तिने नमः | 
ॐ चन्द्रचूडामणये नमः | 
ॐ जटिलाय नमः | 
ॐ तुष्टाय नमः | 
ॐ दयायुताय नमः | 
ॐ दक्षाय नमः | 
ॐ दान्ताय नमः | 
ॐ दूर्वाबिल्वप्रदाय नमः | 
ॐ देवाय नमः | 
ॐ द्विजप्रियाय नमः | 
ॐ द्वैमाँत्रियाय नमः | 
ॐ धीराय नमः | 
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः | 
ॐ निरङ्काय नमः | 
ॐ परस्मै नमः | 
ॐ पापहारिणे नमः | 
ॐ पाशांकुशधराय नमः | 
ॐ पूताय नमः | 
ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः | 
ॐ प्रसन्नात्मने नमः | 
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः | 
ॐ बुद्धिप्रदाय नमः | 
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः | 
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः | 
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः | 
ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः | 
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः | 
ॐ भक्तिप्रियाय नमः | 
ॐ मायिने नमः | 
ॐ मुनि स्तुत्याय नमः | 
ॐ मूषिकवाहनाय नमः | 
ॐ रमार्चिताय नमः | 
ॐ लम्बोदराय नमः | 
ॐ वरदाय नमः | 
ॐ वागीशाय नमः | 
ॐ वाणीप्रदाय नमः | 
ॐ विघ्नराजाय नमः | 
ॐ विधये नमः | 
ॐ विनायकाय नमः | 
ॐ शक्तिसंयुताय नमः | 
ॐ शान्ताय नमः | 
ॐ शाश्वताय नमः | 
ॐ शिवाय नमः | 
ॐ शुद्धाय नमः | 
ॐ शूर्पकर्णाय नमः | 
ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः | 
ॐ श्रीकंठाय नमः | 
ॐ श्रीकराय नमः |  
ॐ श्रीदाय नमः | 
ॐ श्रीपतये नमः | 
ॐ सच्चिदान्द विग्रहाय नमः | 
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः | 
ॐ समाहिताय नमः | 
ॐ सर्वतनयाय नमः | 
ॐ सर्वरीप्रियाय नमः | 
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः | 
ॐ सर्वात्मकाय नमः | 
ॐ सामघोषाय नमः | 
ॐ सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः | 
ॐ सिद्धिदायकाय नमः | 
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः | 
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय | 
ॐ सौम्याय नमः | 
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः | 
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः | 
ॐ स्थुलकंठाय नमः | 
ॐ स्थुलतुण्डाय नमः | 
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः |
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः | 
ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथ विग्रहाय नमः | 
ॐ हरये  नमः | 
ॐ हृष्टाय नमः 
ॐ ज्ञानिने नमः |  

|| श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली सम्पूर्णं ||


karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post