ads

Business

[Business]

नारायण दिग्बन्धन स्तोत्र | Narayan Digbandhan Stotra |

karmkandbyanandpathak 4:40 AM
श्री विष्णुधर्मोत्तरपुराणे श्री नारायण दिग्बन्धन स्तोत्र  नारायण दिग्बन्धन स्तोत्र पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे |  प्रद्युम्नः ...Read More
नारायण दिग्बन्धन स्तोत्र | Narayan Digbandhan Stotra |  नारायण दिग्बन्धन स्तोत्र |  Narayan Digbandhan Stotra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:40 AM Rating: 5

यज्ञ में अग्नि के नाम | Agni ke naam |

karmkandbyanandpathak 4:05 AM
 यज्ञ में अग्नि के नाम   यज्ञ में अग्नि के नाम भिन्न भिन्न यज्ञ के अग्नि के नाम  शांति पूजा के अग्नि का नाम  अग्निसंस्कार के समय अग्नि का ना...Read More
यज्ञ में अग्नि के नाम | Agni ke naam |  यज्ञ में अग्नि के नाम | Agni ke naam | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:05 AM Rating: 5

रोग निवारण उपाय | Rog Niavaran Upay |

karmkandbyanandpathak 3:26 AM
  रोग निवारण उपाय रोग निवारण उपाय अथ सर्वरोग नाशकानीः ||  रोगानुसारेणलघुरुद्रमहारुद्रातिरुद्राणांजपोभिषेकोवा वीष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रस्यशतंसह...Read More
रोग निवारण उपाय | Rog Niavaran Upay | रोग निवारण उपाय | Rog Niavaran Upay | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 3:26 AM Rating: 5

श्री कृष्ण सहस्त्र नामावली | Shree Krishna Sahastra Namavali |

karmkandbyanandpathak 10:03 AM
  श्री कृष्ण सहस्त्र नामावली श्री कृष्ण सहस्त्र नामावली १. ॐ कृष्णाय नमः |  २. ॐ श्रीवल्लभाय  नमः | ३. शार्ङ्गिणे  नमः | ४. ॐ विष्वक्सेनाय  ...Read More
श्री कृष्ण सहस्त्र नामावली | Shree Krishna Sahastra Namavali | श्री कृष्ण सहस्त्र नामावली | Shree Krishna Sahastra Namavali | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 10:03 AM Rating: 5

श्री अथर्वण वेदोक्त नृसिंहमाला मन्त्रः | Shree Atharvn Vedokt Nrusinhmala Mantra |

karmkandbyanandpathak 9:59 AM
  श्री अथर्वण वेदोक्त नृसिंहमाला मन्त्रः श्री अथर्वण वेदोक्त नृसिंहमाला मन्त्रः श्री गणेशाय नमः |  अस्य श्री नृसिंहमाला मन्त्रस्य  नारद भगवा...Read More
श्री अथर्वण वेदोक्त नृसिंहमाला मन्त्रः | Shree Atharvn Vedokt Nrusinhmala Mantra | श्री अथर्वण वेदोक्त नृसिंहमाला मन्त्रः | Shree Atharvn Vedokt Nrusinhmala Mantra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 9:59 AM Rating: 5
Powered by Blogger.