ads

श्री दत्त माला मंत्र | datt mala mantra |


श्री दत्त माला मंत्र

श्री दत्त माला मंत्र | datt mala mantra |
Datt Mala Mantra

ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्रसन्तुष्टाय 
महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने 
बालोन्मत्त पिशाचवेशाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानन्द वर्धनायात्रिपुत्राय | 
ॐ भवबन्धविमोचनाय ह्रीं सवविभूतिदाय क्रों असाध्याकर्षणाय


 ऐं वाक् प्रदाय क्लीं जगत्त्रय वशीकरणाय सौ: सर्वमनः 
क्षोभणाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय 
 द्रां चिरजीवने वषट वशीकुरु वशीकुरु वौषट आकर्षय आकर्षय 
हुं विद्वेषय विद्वेषय फट उच्चाटय उच्चाटय ठः ठः स्तम्भय स्तम्भय 
खें खें मारय मारय नमः सम्पन्नय सम्पन्नय स्वाहा पोषय पोषय 


परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्राणि छिन्धि छिन्धि ग्रहान निवारय निवारय 
व्याधीन विनाशय विनाशय दुःखं हर हर दारिद्य्रम 
विद्राव्य विद्राव्य देहं पोषय पोषय 
चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरुपाय 
ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा | 

|| श्री दत्तात्रेयार्पणं अस्तु || 
|| श्री दत्तात्रेय भगवान् की जय || 

श्री दत्त माला मंत्र | datt mala mantra | श्री दत्त माला मंत्र | datt mala mantra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 12:02 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.