ads

संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santan Ganesh Stotram |


संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र 

संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santan Ganesh Stotram |
santan ganesha stotramसंतान गणपति स्तोत्र 

नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च ।
सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च ।।
गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय च ।
गोप्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने ।।
विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते ।
नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने ।।
एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः ।
प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने ।।
शरणं भव देवेश संततिं सुद्रढां कुरु ।
भविष्यन्ति च ये पुत्र मत्कुले गणनायक ।।
ते सर्वे तव पूजार्थे निरताः स्युर्वरो मतः ।
पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं ।।

|| श्री गजानन गणपति अर्पणमस्तु ||
संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santan Ganesh Stotram | संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santan Ganesh Stotram | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 3:02 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.