संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santan Ganesh Stotram |


संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र 


संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santan Ganesh Stotram |
संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र


संतान गणपति स्तोत्र 
नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च ।
सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च ।।

गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय च ।
गोप्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने ।।

विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते ।
नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने ।।

एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः ।
प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने ।।

शरणं भव देवेश संततिं सुद्रढां कुरु ।
भविष्यन्ति च ये पुत्र मत्कुले गणनायक ।।

ते सर्वे तव पूजार्थे निरताः स्युर्वरो मतः ।
पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं ।।

|| श्री गजानन गणपति अर्पणमस्तु ||
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post