કનકધારા સ્તોત્ર । Kanakdhara Stotra ।

કનકધારા સ્તોત્ર કનકધારા સ્તોત્ર ૐ વંદે વંદારૂ મંદાર મિંદીરાનંદ કલ્દલં । અમન્દામંદ સંદોહ બન્ધુરં સિંધુરાનનમ ।।…

फूलों का महत्व | Fulo ka Mahatva |

फूलों का महत्व फूलों का महत्व फूल बहुत ही शुभ और पवित्र होता है | फूलों के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्…

सर्वरोग नाशक मन्त्र | Sarvarog nashak Mantra |

सर्वरोग नाशक मन्त्र सर्वरोग नाशक मन्त्र भगवान् शंकरजी पार्वतीजीसे बोले - समुद्र मन्थनमे सबसे पहले कालकूट ना…

લક્ષ્મી 184 નામ । Lakshmi 184 Naam

લક્ષ્મી 184 નામ લક્ષ્મી 184 નામ 1 - ઓમ શ્રી હારનુપુર સંયુક્તાયૈ નમઃ । 2 - ઓમ શ્રી કમલદ્વય ધારિણ્યૈ નમઃ । 3 - …

Load More
That is All