श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम | दुर्गा 108 नाम स्तोत्र | Shri Durga Ashtottara Shat Naam Stotram |


श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र 

इस महान अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है | 
इस स्तोत्र के द्वारा माँ दुर्गा के ऊपर पंचामृत से अभिषेक कर सकते है |
 या प्रतिदिन तीनो काल इस स्तोत्र का पाठ कर माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते है | 

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम | दुर्गा 108 नाम स्तोत्र | Shri Durga Ashtottara Shat Naam Stotram |
श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 

|| अथ श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र || 

ॐ दुर्गा शिवा महालक्ष्मी र्महागौरी च चण्डिका | 
सर्वज्ञा सर्वलोकेशी सर्वकर्मफलप्रदा || 

सर्वतीर्थमयी पुण्या देवयोनि रयोनिजा | 
भूमिजा निर्गुणाधारशक्तिश्चानीश्वरी तथा || 

निर्गुणा निरहङ्कारा सर्वगर्वविमर्दिनी | 
सर्वलोकप्रिया वाणी सर्वविद्यादिदेवता || 

पार्वती देवमाता च वनीशा विंध्यवासिनी | 
तेजोवती महामाता कोटिसूर्यसमप्रभा || 

देवता वह्निरूपा च सरोजा वर्णरूपिणी | 
गुणाश्रया गुणमध्या गुणत्रयविवर्जिता || 

कर्मज्ञानप्रदा कान्ता सर्वसंहारकारिणी | 
धर्मज्ञाना धर्मनिष्ठा सर्वकर्मविवर्जिता || 

कामाक्षी कामसंहर्त्री कामक्रोधविवर्जिता | 
शाङ्करी शाम्भवी शान्ता चन्द्रसूर्याग्निलोचना || 

सुजया जयभूमिष्ठा जाह्नवी जनपूजिता | 
शास्त्रा शास्त्रमया नित्या शुभा चन्द्रार्धमस्तका || 

भारती भ्रामरी कल्पा कराली कृष्णपिङ्गला | 
ब्राह्मी नारायणी रौद्री चंद्रामृतपरिवृता || 

ज्येष्ठेन्दिरा महामाया जगत्सृष्ट्याधिकारिणी | 
ब्रह्मांडकोटिसंस्थाना कामिनी कमलालया || 

कात्यायनी कलातीता कालसंहारकारिणी | 
योगनिष्ठा योगगम्या योगध्येया तपस्विनी || 

ज्ञानरूपा निराकारा भक्ताभीष्टफलप्रदा | 
भूतात्मिका भूतमाता भूतेशा भूतधारिणी || 

स्वधानारीमध्यगता षड़ाधारादिवर्धिनी | 
मोहितांशुभवा शुभ्रा सूक्ष्मा मात्रा निरालसा || 

निम्नगा नीलसंकाशा नित्यानन्दा हरा परा | 
सर्वज्ञानप्रदानन्दा सत्या दुर्लभरूपिणी || 

सरस्वती सर्वगता सर्वाभीष्टप्रदायिनी | | 

|| श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णं || 
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post