ads

श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र | Shri Shivpanchakshar Stotra |


श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र 

श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र | Shri Shivpanchakshar Stotra |
शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न काराय नमः शिवाय || १ || 

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय | 
मंदारपुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै म काराय नमः शिवाय || २ || 

शिवायगौरिवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय | 
श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शि काराय नमः शिवाय || ३ || 

वसिष्ठ कुंभोद्भवगौतमार्यमुनींद्रदेवार्चितशेखराय | 
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै व् काराय नमः शिवाय || ४ || 

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय | 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै य काराय नमः शिवाय || ५ || 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते || ६ || 

|| इति श्रीशिवपंचाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णं || 
श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र | Shri Shivpanchakshar Stotra | श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र | Shri Shivpanchakshar Stotra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 11:58 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.