ads

क्लीं मंत्र जाप विधी | Kleem Mantra jaap vidhi |


 क्लीं मंत्र जाप विधी 

क्लीं मंत्र 


विनियोगः 
ॐ अस्य श्री कामबीजमंत्रस्य विष्णुरृषिः उष्णिग्छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता 
क्लीं बीजं क्लीं शक्तिः क्लीं कीलकं 
श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः || 

"ॐ क्लीं" 

|| अस्तु || 
क्लीं मंत्र जाप विधी | Kleem Mantra jaap vidhi | क्लीं मंत्र जाप विधी | Kleem Mantra jaap vidhi | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 4:41 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.