ads

श्री नृसिंह स्तोत्र | Narsimha stotra |

 

श्री नृसिंह स्तोत्र 


श्री नृसिंह स्तोत्रॐ मद्वंशे ये नराजाता ये जनिष्यन्ति चापरे | 

तांस्त्वमुद्धर देवेश दुःसहाद्भवसागरात् || 

पातकार्णवमग्नस्य व्याधिदुःखांबुवारिधेः | 

नीचैश्च परिभूतस्य महादुःखागतस्य च || 

करावलम्बनं देहि शेषशायिन् जगत्पते |

श्रीनृसिंह रमाकांत भक्तानां भयनाशन || 

क्षीराम्बुधिनिवास त्वं चक्रपाणे जनार्दन | 

व्रतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिप्रदोभव ||  


|| श्री नृसिंह स्तोत्र || 


श्री नृसिंह स्तोत्र | Narsimha stotra | श्री नृसिंह स्तोत्र | Narsimha stotra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 2:40 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.