कार्तिकेय 108 नामावली | Kartikeya 108 Names |

 

कार्तिकेय 108 नामावली

कार्तिकेय 108 नामावली


१. ॐ ब्रह्मवादिने नमः |

२. ॐ ब्रह्मणे नमः |

३. ॐ ब्रह्मब्राह्मणवत्सलाय नमः |

४. ॐ ब्रह्मण्याय नमः |

५. ॐ ब्रह्मदेवाय नमः |

६. ॐ ब्रह्मदाय नमः |

७. ॐ ब्रह्मसंग्रहाय नमः |

८. ॐ पराय नमः |

९. ॐ परमाय तेजसे नमः |

१०. ॐ मङ्गलानाञ्च मङ्गलाय नमः || १० || 

११. ॐ अप्रमेयगुणाय नमः |

१२. ॐ मन्त्राणां मन्त्रगाय नमः |

 १३.ॐ सावित्रीमयाय देवाय नमः |

१४. ॐ सर्वत्रैवापराजिताय नमः |

१५. ॐ मन्त्राय नमः |

१६. ॐ सर्वात्मकाय नमः |

१७. ॐ देवाय नमः |

१८. ॐ षडक्षरवतां वराय नमः |

१९. ॐ गवां पुत्राय नमः |

२०. ॐ सुरारिध्नाय नमः || २० || 

२१. ॐ सम्भवाय नमः |

२२. ॐ भवभावनाय नमः |

२३. ॐ पिनाकिने नमः |

२४. ॐ शत्रुध्ने नमः |

२५. ॐ कूटाय नमः |

२६. ॐ स्कन्दाय नमः |

२७. ॐ सुराग्रण्ये नमः |

२८. ॐ द्वादशाय नमः |

२९. ॐ भुवे नमः |

३०. ॐ भुवाय नमः || ३० || 

३१. ॐ भाविने नमः |

३२. ॐ भुवःपुत्राय नमः |

३३. ॐ नमस्कृताय नमः |

३४. ॐ नागराजाय नमः |

३५. ॐ सुधर्मात्मने नमः |

३६. ॐ नागपृष्ठाय नमः |

३७. ॐ सनातनाय नमः |

३८. ॐ हेमगर्भाय नमः |

३९. ॐ महागर्भाय नमः |

४०. ॐ जयाय नमः || ४० || 

४१. ॐ विजयेश्वराय नमः |

४२. ॐ कर्त्रे नमः |

४३. ॐ विधात्रे नमः |

४४. ॐ नित्याय नमः |

४५. ॐ अनित्याय नमः |

४६. ॐ अरिमर्दनाय नमः |

४७. ॐ महासेनाय नमः |

४८. ॐ महातेजसे नमः |

४९. ॐ वीरसेनाय नमः |

५०. ॐ चमूपतये नमः || ५० || 

५१. ॐ सुरसेनाय नमः |

५२. ॐ सुराध्यक्षाय नमः |

५३. ॐ भीमसेनाय नमः |

५४. ॐ निरामयाय नमः |

५५. ॐ शौरये नमः |

५६. ॐ यदवे नमः |

५७. ॐ महातेजसे नमः |

५८. ॐ वीर्यवते नमः |

५९. ॐ सत्यविक्रमाय नमः |

६०. ॐ तेजोगर्भाय नमः || ६० || 

६१. ॐ असुररिपवे नमः |

६२. ॐ सुरमूर्तये नमः |

६३. ॐ सुरोर्जिताय नमः |

६४. ॐ कृतज्ञाय नमः |

६५. ॐ वरदाय नमः |

६६. ॐ सत्याय नमः |

६७. ॐ शरण्याय नमः |

६८. ॐ साधुवत्सलाय नमः |

६९. ॐ सुव्रताय नमः |

७०. ॐ सूर्यसङ्काशाय नमः || ७० ||

७१. ॐ वह्निगर्भाय नमः |

७२. ॐ रणोत्सुकाय नमः |

७३. ॐ पिप्पलिने नमः |

७४. ॐ शीघ्रगाय नमः |

७५. ॐ रौद्रये नमः |

७६. ॐ गाँगेयाय नमः |

७७. ॐ रिपुदारणाय नमः |

७८. ॐ कार्तिकेयाय नमः |

७९. ॐ प्रभवे नमः |

८०. ॐ क्षान्ताय नमः || ८० ||

८१. ॐ निलदंष्ट्राय नमः |

८२. ॐ महामनसे नमः |

८३. ॐ निग्रहाय नमः |

८४. ॐ निग्रहाणां नेत्रे नमः |

८५. ॐ दैत्यसूदनाय नमः |

८६. ॐ प्रग्रहाय नमः |

८७. ॐ परमानन्दाय नमः |

८८. ॐ क्रोधध्नाय नमः | 

८९. ॐ तारकोच्छिदाय नमः |

९०. ॐ कुक्कुटिने नमः || ९० ||

९१. ॐ बहुलाय नमः |

९२. ॐ वादिने नमः |

९३. ॐ कामदाय नमः |

९४. ॐ भूरिवर्धनाय नमः |       

९५. ॐ अमोघाय नमः |

९६. ॐ अमृतदाय नमः |

९७. ॐ अग्नये नमः |

९८. ॐ शत्रुध्नाय नमः |

९९. ॐ सर्वबोधनाय नमः |

१००. ॐ अनघाय नमः || १०० ||

१०१. ॐ अमराय नमः |

१०२. ॐ श्रीमते नमः |

१०३. ॐ उन्नताय नमः |

१०४. ॐ अग्निसम्भवाय नमः |

१०५. ॐ पिशाचराजाय नमः |

 १०६.ॐ सूर्याभाय नमः |

१०७. ॐ शिवात्मने नमः |

१०८. ॐ सनातनाय नमः || १०८ ||


|| इति श्रीस्कन्दमहापुराणे कार्तिकेय अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्ण ||

karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post