ads

शिवजी ३१ नामावली | Shiv 31 Naam |

  

शिवजी ३१ नामावली

शिवजी  ३१ नामावलीभगवान् शिव के ३१  नामो वाला स्तोत्र  वेदो  का सार है | 
शिव के यह नाम बहुत शक्तिशाली है | 
यह नाम वैदिक है | 

ॐ नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वभावन | 
नमस्ते पार्वतीनाथ उमाकान्त नमोऽस्तु ते || १ || 

विश्वात्मनेऽविचिन्त्याय गुणाय निर्गुणाय च | 
धर्माय ज्ञानमक्षाय नमस्ते सर्वयोगिने || २ || 

नमस्ते कालरूपाय त्रैलोक्यरक्षणाय च | 
गोलोकघातकायैव चण्डेशाय नमोऽस्तु ते || ३ || 

सद्योजाताय देवाय नमस्ते शूलधारिणे | 
कालान्ताय च कान्ताय चैतन्याय नमो नमः || ४ || 

कुलात्मकाय कौलाय चन्द्रशेखर ते नमः | 
उमानाथ नमस्तुभ्यं योगीन्द्राय नमो नमः || ५ || 

शर्वाय सर्वपूज्याय ध्यानस्थाय गुणात्मने | 
पार्वतीप्राणनाथाय नमस्ते परमात्मने || ६ || 

|| अस्तु ||   

शिवजी ३१ नामावली | Shiv 31 Naam |  शिवजी  ३१ नामावली | Shiv 31 Naam | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 3:45 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.