सूर्य अष्टोत्तरशत नामावली | Surya 108 Namavali |

 


सूर्य अष्टोत्तरशत नामावली 

सूर्य अष्टोत्तरशत नामावली


ॐ अरुणाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ करुणारससिन्धवे नमः ।
ॐ असमानबलाय नमः ।
ॐ आर्तरक्षकाय नमः ।
ॐ आदित्याय नमः । 
ॐ आदिभूताय नमः । 
ॐ अखिलागमवेदिने नमः । 
ॐ अच्युताय नमः । 
ॐ अखिलज्ञाय नमः ।। 10 ।। 

ॐ अनन्ताय नमः । 
ॐ इनाय नमः । 
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ इज्याय नमः ।
ॐ इन्द्राय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः ।
ॐ वन्दनीयाय नमः ।
ॐ ईशाय नमः ।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः ।। 20 ।।

ॐ सुशिलाय नमः ।
ॐ सुवर्चसे नमः ।
ॐ वसुप्रदाय नमः ।
ॐ वसवे नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ उज्ज्वलाय नमः ।
ॐ उग्ररूपाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।
ॐ विवस्वते नमः ।
ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः ।। 30 ।।

ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ ऊर्जस्वलाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ निर्जराय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः ।
ॐ ऋषिवन्द्याय नमः | 
ॐ रुग्धन्त्रे नमः । 
ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः । 
ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः ।। 40 ।।

ॐ नित्यस्तुत्याय नमः ।
ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः ।
ॐ ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः ।
ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः ।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
ॐ लुप्तदन्ताय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ कान्तिदाय नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ कनत्कनकभूषाय नमः ।। 50 ।।

ॐ खद्योताय नमः |
ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः ।
ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः ।
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः । 
ॐ आर्तशरण्याय नमः ।
ॐ एकाकिने नमः । 
ॐ भगवते नमः ।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः ।
ॐ गुणात्मने नमः ।
ॐ घृणिभृते नमः ।। 60 ।। 

ॐ बृहते नमः । 
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐश्वर्यदाय नमः । 
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ हरिदश्वाय नमः ।
ॐ शौरये नमः ।
ॐ दशदिक्सम्प्रकाशाय नमः ।
ॐ भक्तवश्याय नमः ।
ॐ ओजस्कराय नमः ।
ॐ जयिने नमः ।। 70 ।।

ॐ जगदानन्दहेतवे नमः ।
ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः ।
ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः ।
ॐ असुरारये नमः ।
ॐ कमनीयकराय नमः ।
ॐ अब्जवल्लभाय नमः ।
ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः । 
ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ आत्मरूपिणे नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।। 80 ।। 

ॐ अमरेशाय नमः । 
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ॐ अहस्कराय नमः । 
ॐ रवये नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ परमात्मने नमः । 
ॐ तरुणाय नमः । 
ॐ वरेण्याय नमः । 
ॐ ग्रहाणांपतये नमः । 
ॐ भास्कराय नमः । । 90 ।।

ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः । 
ॐ सौख्यप्रदाय नमः । 
ॐ सकलजगतांपतये नमः । 
ॐ सूर्याय नमः । 
ॐ कवये नमः । 
ॐ नारायणाय नमः । 
ॐ परेशाय नमः । 
ॐ तेजोरुपाय नमः । 
ॐ श्रीं हिरण्यगर्भाय नमः । 
ॐ ह्रीं सम्पत्कराय नमः ।। 100 ।। 

ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः । 
ॐ अनुप्रसन्नाय नमः । 
ॐ श्रीमते नमः । 
ॐ श्रेयसे नमः । 
ॐ भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने नमः ।
ॐ निखिलागमवेद्याय नमः | 
ॐ नित्यानन्दाय नमः । 
ॐ सूर्याय नमः ।। 108 ।। 

।। अस्तु ।। 
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post