ads

सन्तान गणपति स्तोत्र | Santan Ganpati Stotra |

 

सन्तान गणपति स्तोत्र

सन्तान गणपति स्तोत्र नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च | 
सर्व प्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च || 

गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय ते | 
गोप्याय गोप्ताशेषभुवनाय चिदात्मने || 

विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टि करायते | 
नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने || 

एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः |  
प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने || 

शरणं भव देवेश संततिं सुदृढ़ां कुरु | 
भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक || 

ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः स्युर्वरो मतः | 
पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् || 

|| इति श्री संतान गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णम् ||  
सन्तान गणपति स्तोत्र | Santan Ganpati Stotra | सन्तान गणपति स्तोत्र | Santan Ganpati Stotra | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 8:55 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.