ads

शिव जी के बारह नाम | Shiv 12 Namavali |

 

शिव जी के बारह नाम 

शिव जी के बारह नाम


ॐ शिवाय नमः 
ॐ रुद्राय नमः 
ॐ पशुपतये नमः 
ॐ नीलकण्ठाय नमः 
ॐ महेश्वराय नमः 
ॐ हरिकेशाय नमः 
ॐ विरूपाक्षाय नमः 
ॐ पिनाकिने नमः 
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः 
ॐ शम्भवे नमः 
ॐ शूलिने नमः 
ॐ महादेवाय नमः 

|| अस्तु || 

शिव जी के बारह नाम | Shiv 12 Namavali | शिव जी के बारह नाम | Shiv 12 Namavali | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 2:47 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.