ads

वास्तु मंडल देवता नाम | Vastu Mandal Devata |

 

वास्तु मंडल देवता

वास्तु मंडल देवता नाम


ॐ शिखिने नमः |
ॐ पर्जन्याय नमः |
ॐ जयंताय नमः |
ॐ इंद्राय नमः |
ॐ सूर्याय नमः |
ॐ सत्याय नमः |
ॐ भृशाय नमः |
ॐ अन्तरिक्षाय नमः |
ॐ वायवे नमः |
ॐ पूष्णे नमः |
ॐ वितथाय नमः |
ॐ गृहक्षताय नमः |
ॐ यमाय नमः |
ॐ गंधर्वाय नमः |
ॐ भृंगराजाय नमः |
ॐ मृगाय नमः |
ॐ पितृभ्यो नमः |
ॐ दौवारिकाय नमः |
ॐ सुग्रीवाय नमः |
ॐ पुष्पदंताय नमः |
ॐ वरुणाय नमः |
ॐ असुराय नमः |
ॐ शेषाय नमः |
ॐ पापाय नमः |
ॐ रोगाय नमः |
ॐ नागाय नमः |
ॐ मुख्याय नमः |
ॐ भल्लाटाय नमः |
ॐ सोमाय नमः |
ॐ उरगाय नमः |
ॐ अदितये नमः |
ॐ दितये नमः |
ॐ अद्भ्यो नमः |
ॐ आपवत्साय नमः |
ॐ अर्यम्णे नमः |
ॐ सावित्राय नमः |
ॐ सवित्रे नमः |
ॐ विवस्वते नमः |
ॐ विबुधाधिपाय नमः |
ॐ जयन्ताय नमः |
ॐ मित्राय नमः |
ॐ राजयक्ष्मणे नमः |
ॐ रुद्राय नमः |
ॐ पृथ्वीधराय नमः |
ॐ ब्रह्मणे नमः |
ॐ चरक्यै नमः |
ॐ विदार्यै नमः |
ॐ पूतनायै नमः |
ॐ पापराक्षस्यै नमः |
ॐ स्कंदाय नमः |
ॐ अर्यम्णे नमः |
ॐ जृंभकाय नमः |
ॐ पिलिपिच्छाय नमः |
ॐ इंद्राय नमः |
ॐ अग्नये नमः |
ॐ यमाय नमः |
ॐ निऋतये नमः |
ॐ वरुणाय नमः |
ॐ वायवे नमः |
ॐ कुबेराय नमः |
ॐ ईशानाय नमः |
ॐ ब्रह्मणे नमः |
ॐ अनंताय नमः |
ॐ उग्रसेनाय नमः |
ॐ डामराय नमः |
ॐ महाकालाय नमः |
ॐ पिलिपिच्छाय नमः |
ॐ हेतुकाय नमः |
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः |
ॐ अग्निवैतालाय नमः |
ॐ असिवैतालाय नमः |
ॐ कालाय नमः |
ॐ करालाय नमः |
ॐ एकपदाय नमः |
ॐ भीमरुपाय नमः |
ॐ खेचराय नमः |
ॐ तलवासिने नमः |
ॐ वास्तुपुरुषाय नमः |
ॐ ध्रुवाय नमः |
ॐ अघोराय नमः |

|| अस्तु ||
वास्तु मंडल देवता नाम | Vastu Mandal Devata | वास्तु मंडल देवता नाम | Vastu Mandal Devata | Reviewed by karmkandbyanandpathak on 2:42 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.