मंडल वास्तु मंडल देवतानां | Mandap vaastu devta naam |

 

मंडल वास्तु मंडल देवतानांमंडल वास्तु मंडल देवतानांॐ ब्रह्मणे नमः |
ॐ अर्यम्णे नमः |
ॐ विवस्वते नमः |
ॐ मित्राय नमः |
ॐ पृथ्वीधराय नमः |
ॐ सावित्राय नमः |
ॐ सवित्रे नमः |
ॐ विबुधाधिपाय नमः |
ॐ जयाय नमः |
ॐ राजयक्ष्मणे नमः |
ॐ रुद्राय नमः |
ॐ अद्भ्यो नमः |
ॐ आपवत्साय नमः |
ॐ शिखिरे नमः |
ॐ पर्जन्याय नमः |
ॐ जयन्ताय नमः |
ॐ कुलिशाय नमः |
ॐ सूर्याय नमः |
ॐ सत्याय नमः |
ॐ भृशाय नमः |
ॐ आकाशाय नमः |
ॐ वायवे नमः |
ॐ पूष्णे नमः |
ॐ वितथाय नमः |
ॐ गृहक्षताय नमः |
ॐ यमाय नमः |
ॐ गन्धर्वाय नमः |
ॐ भृंगराजाय नमः |
ॐ मृगाय नमः |
ॐ पितृभ्यो नमः |
ॐ दौवारिकाय नमः |
ॐ सुग्रीवाय नमः |
ॐ पुष्पदंताय नमः |
ॐ वरुणाय नमः |
ॐ असुराय नमः |
ॐ शोषाय नमः |
ॐ पापाय नमः |
ॐ रोगाय नमः |
ॐ अहये नमः |
ॐ मुख्याय नमः |
ॐ भल्लाटाय नमः |
ॐ सोमाय नमः |
ॐ सर्पाय नमः |
ॐ अदित्यै नमः |
ॐ दित्यै नमः |
ॐ चरक्यै नमः |
ॐ विदार्यै नमः |
ॐ पूतनायै नमः |
ॐ पापराक्षस्यै नमः |
ॐ स्कन्दाय नमः |
ॐ अर्यम्णे नमः |
ॐ जृम्भकाय नमः |
ॐ पिलिपिच्छाय नमः |
ॐ इन्द्राय नमः |
ॐ अग्नये नमः |
ॐ यमाय नमः |
ॐ निऋतये नमः |
ॐ वरुणाय नमः |
ॐ वायवे नमः |
ॐ कुबेराय नमः |
ॐ ईशानाय नमः|
ॐ ब्राह्मणे नमः |
ॐ अनन्ताय नमः |

|| अस्तु ||
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post