भैरव के बाईस नाम | Bhairava 22 naam |


भैरव के बाईस नाम

भैरव के बाईस नाम


बटुकनाथाय नमः |
सारभूताय नमः |
त्रैलोक्यनाथनाथाय नमः |
नाथनाथाय नमः |
बटुकाय नमः |
कालिकानाथाय नमः |
कामदाय नमः |
लोकरक्षाकाय नमः |
भूतनाथाय नमः |
गणश्रेष्ठाय नमः |
वीरवन्द्याय नमः |
दयानिधये नमः |
कपालिने नमः |
कुण्डलिने नमः |
भीमाय नमः |
भैरवाय नमः |
भीमविक्रमाय नमः |
व्यालयज्ञोपवीतिने नमः |
कवचिने नमः |
शूलिने नमः |
शूराय नमः |
शिवप्रियाय नमः |

|| अस्तु ||
karmkandbyanandpathak

नमस्ते मेरा नाम आनंद कुमार हर्षद भाई पाठक है । मैंने संस्कृत पाठशाला में अभ्यास कर (B.A-M.A) शास्त्री - आचार्य की पदवी प्राप्त की हुईं है । ।। मेरा परिचय ।। आनंद पाठक (आचार्य) ( साहित्याचार्य ) ब्रह्मरत्न अवार्ड विजेता (2015) B.a-M.a ( शास्त्री - आचार्य ) कर्मकांड भूषण - कर्मकांड विशारद ज्योतिष भूषण - ज्योतिष विशारद

Post a Comment

Previous Post Next Post